قوانین کلی خرید و فروش

قانون 1

سایت میوه چین موظف است محصول را مطابق با سفارش خریدار ( وزنی, اندازه, رنگ, کیفیت ) ارسال نماید .

قانون 2

خریدار از لحظه دریافت سفارش تا 3 ساعت پس از آن می تواند با تماس تلفنی نسبت به بازگرداندن محصول اقدام نماید . ( میوه و محصولات باغی همانند دیگر محصولات نمی تواند یک روز یا یک هفته مهلت مرجوع داشته باشد ) .

قانون 3

در خریدهای عمده و از پیش رزو شده که برای تهیه محصول بیعانه پرداخت شده, سفارش کنسل شود 10 درصد کل سفارش به عنوان هزینه انبار داری و خسارت دریافت می شود .